Neziskové organizácie | PRO ACCOUNTING | Úctovanie.com
Úvod

Ponúkame Vám služby v oblastiach:


Neziskové organizácie

Účtujeme v súlade s opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.


Špecializujeme sa na komplexné vedenie účtovníctva pre:

- neziskové organizácie,
- občianske združenia,
- športové kluby,
- iné organizácie nezaložené za účelom podnikania.

Momentálne poskytujeme naše služby viac ako 16-tim neziskovým organizáciam.

Pre neziskové organizácie poskytujeme služby s cenovým zvýhodnením!
Napíšte nám a spracujeme pre Vašu neziskovú organizáciu špeciálnu cenovú ponuku.