Mzdy a personalistika | PRO ACCOUNTING | Úctovanie.com
Úvod

Ponúkame Vám služby v oblastiach:


Mzdy a personalistika

- vedenie mzdovej agendy
- spracovanie výplatných pások zamestancov
- vypracovanie súhrnnej mesačnej rekapitulácie miezd
- príprava prevodných príkazov
- spracovanie výkazov pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu
- vedenie evidencie sociálneho fondu
- spracovanie štatistických výkazov
- ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnanca
- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
- spracovanie výkazov a prehľadov pre daňový úrad