Cenník | PRO ACCOUNTING | Úctovanie.com
Úvod

Ponúkame Vám služby v oblastiach:


Cenník

Špeciálne ceny pre NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE! Vyžiadajte si cenovú ponuku.


PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO (s. r. o., a. s.)

A. Cenová ponuka na základe výpočtu pracovných úkonov a nákladov :

1. za spracovanie účtovných dokladov v podvojnom účtovníctve
- zákl. cena – do 50 účtovných položiek              od 59 eur/mesiac (1777,50 Sk)
-                     do 100 účtovných položiek            od 99 eur/mesiac (2982,50 Sk)
-                     do 150 účtovných položiek            od 135 eur/mesiac (4067 Sk)
-                     do 200 účtovných položiek            od 159 eur/mesiac (4790 Sk)
-                     viac ako 200 účtovných položiek                               dohodou

V cene je zahrnuté
- prvotné spracovanie dokladov DPH /triedenie, prípr. práce/, spracovanie  a odovzdanie DPH výkazu /mesačne, príp. štvrťročne/, spracovanie výstupov podľa požiadaviek klienta, konečné spracovanie účtovných dokladov /zakladanie účtovných dokladov, košieľky a pod./,  štatistické hlásenia, ak ich má firma povinnosť podávať,
vedenie evidencie HIM a  N HIM.


2. za spracovanie daňového priznania, výkazov – súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, príprava výkazov do OR, hlásenie k ročnému zúč. dane zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie do zdrav. poisťovní a pod.

149 eur/rok (4490 Sk)

3. za spracovanie miezd  

9,30 eur/mesiac za zamestnanca (280,20 Sk) - HPP, dohoda o VP, PČ

V cene je zahrnuté – spracovanie miezd, spracovanie prihlášok a odhlášok do poisťovní, spracovanie ELDZ, spracovanie potvrdení pre potreby zamestnancov, kontakt s poisťovňami.

4.   za spracovanie knihy jázd

dohodou
podľa počtu úkonov


Uvedená cenová ponuka je orientačná, vypracovaná na základe poskytnutých informácii a je možné ju meniť  na základe upresnených skutočností


B.  Paušálne stanovenie ceny za služby

Cenu je možné stanoviť aj mesačným paušálom po vzájomnej dohode, k tomu je však potrebná podrobnejšia znalosť skutočností, od ktorých sa bude odvíjať konečná suma. Paušálna cena sa stanovuje na obdobie 1 roka.


JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO (FO - podnikateľ)

A. Cenová ponuka na základe výpočtu pracovných úkonov a nákladov

1. za spracovanie účtovných dokladov v jednoduchom účtovníctve
- zákl. cena – do 50 účtovných položiek              od 39 eur/mesiac (1175 Sk)
-                     do 100 účtovných položiek            od 69 eur/mesiac (2079 Sk)
-                     do 150 účtovných položiek            od 95 eur/mesiac (2862 Sk)
-                     do 200 účtovných položiek            od 115 eur/mesiac (3465 Sk)
-                     viac ako 200 účtovných položiek                               dohodou

V cene je zahrnuté
- prvotné spracovanie dokladov DPH /triedenie, prípr. práce/, spracovanie  a odovzdanie DPH výkazu /mesačne, príp. štvrťročne/, spracovanie výstupov podľa požiadaviek klienta, konečné spracovanie účtovných dokladov /zakladanie účtovných dokladov, košieľky a pod./,  štatistické hlásenia, ak ich má firma povinnosť podávať,
vedenie evidencie HIM a  N HIM.

2. za spracovanie daňového priznania, výkazov – výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkov, hlásenie k ročnému zúč. dane zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie do zdrav. poisťovní a pod.

119 eur/rok (3585 Sk)

3. za spracovanie miezd  

9,30 eur/mesiac za zamestnanca (280,20 Sk) - HPP, dohoda o vykonaní práce, dohoda o prac. činnosti

V cene je zahrnuté – spracovanie miezd, spracovanie prihlášok a odhlášok do poisťovní, spracovanie ELDZ, spracovanie potvrdení pre potreby zamestnancov, kontakt s poisťovňami.

4.   za spracovanie knihy jázd

dohodou
podľa počtu úkonov


Uvedená cenová ponuka je orientačná, vypracovaná na základe poskytnutých informácii a je možné ju meniť  na základe upresnených skutočností


B.  Paušálne stanovenie ceny za služby

Cenu je možné stanoviť aj mesačným paušálom po vzájomnej dohode, k tomu je však potrebná podrobnejšia znalosť skutočností, od ktorých sa bude odvíjať konečná suma. Paušálna cena sa stanovuje na obdobie 1 roka.